Content

De uitgever houdt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, compleetheid of kwaliteit van de geboden informatie. De redactie is derhalve niet aansprakelijk te stellen voor enige schade ontstaan door het gebruik van incomplete of niet correcte informatie.

Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, met inbegrip van alle offertes en informatie, kunnen door de uitgever zonder afzonderlijke aankondiging worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd.

Verwijzingen en links

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar vanaf deze pagina verwezen wordt, tenzij de uitgever volledig op de hoogte is van illegale content en in staat zou zijn te voorkomen dat bezoekers die pagina’s kunnen zien. Indien er schade ontstaat als gevolg van het gebruik van aldaar gepresenteerde informatie, kan slechts de uitgever van de betrokken pagina’s aansprakelijk worden gesteld – niet degene die de link naar die pagina’s heeft geplaatst. Tevens is de uitgever niet aansprakelijk voor postings of berichten van gebruikers van discussieforums, gastenboeken of mailinglijsten die op zijn pagina’s worden aangeboden.

Auteursrecht

De uitgever heeft ernaar gestreefd om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien dat niet mogelijk was, om het auteursrecht op het betreffende object te vermelden.
Het auteursrecht op door de uitgever gecreëerd materiaal is voorbehouden.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internet publicatie waarvandaan u verwezen bent. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet rechtsgeldig of correct zijn, worden de inhoud en geldigheid van de andere delen van de internet publicatie hierdoor niet beïnvloed.

No votes yet.
Please wait...